free web design templates

OBIECTIVELE PROIECTULUI

-Îmbunatatirea metodelor de predare si a competentelor de comunicare a 15 cadre didactice prin activitati de formare europene pana la sfarsitul proiectului;
- Însusirea si adaptarea in cadrul institutiei noastre a practicilor aplicate de scoala poloneza privind reducerea absenteismului si abandonului scolar prin activitati de job shadowing de catre directorul colegiului  si consilierul scolar pana la sfarsitul proiectului;
- Diminuarea absenteismului scolar cu 6 % pana la sfarsitul proiectului.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Principalele activități planificate pentru buna derulare a proiectului

DETALII

REZULTATELE PROIECTULUI

Impactul proiectului va fi unul pe termen scurt, mediu și lung și se va răsfrânge asupra:
• Participanților la mobilități
• Grupului țintă –elevii
• Instituției școlare

DETALII

DISEMINAREA PROIECTULUI

Ce ne dorim să diseminăm ?
Care va fi publicul țintă pentru diseminare ?
Cine va realiza diseminările ? 

DETALII